Karin Jonkmans

Home

Profiel

Links

E-Mail

  Homeopathisch advies
  Numerologie reading
  RadiŽsthesie
  Handlezen
 

 

Numerologie

Numerologie is de studie van getallen en hun betekenis. Het voorspelt niet de toekomst, het geeft slechts een beter inzicht in jezelf en je levensloop. De belangrijkste getallen worden bepaald door je geboortedatum en/of de letters waaruit je naam bestaat, maar ook het nummer waarop je woont zegt erg veel, net als de nummers van een bankrekening, een nummerbord en ga zo maar door. De getallen in je leven zijn niet toevallig, ze zijn een onderdeel van je levenspad en plan. Zie ze als getallen die de computer gebruikt en waaruit programma's bestaan. Ieder mens heeft een uniek getallenstelsel dat dienst doet als gids, zonder een dwingende controle uit te oefenen. De belangrijkste getallen zijn het geboortegetal en het persoonlijk naamgetal.

De numerologie maakt vooral gebruik van de hele getallen, dat wil zeggen de getallen 1 tot en met 9. Om je eigen getallen te bepalen, moet je ieder getal terug brengen tot een enkel cijfer door de cijfers van ieder getal bij elkaar op te tellen. Ieder getal van 1 tot en met 9 heeft een bepaalde betekenis. Toch is de gehele som belangrijk en het zou te veel werk kosten dat in een online programma om te zetten. Toch zult u met ons programma aardig dicht in de buurt komen. 

Sommige getallen worden meestal niet terug gebracht tot een enkel cijfer. Dit zijn de getallen 11, 22 en 33, de zogenaamde meestergetallen. Meestergetallen hebben een bijzondere betekenis, omdat de persoon op wie ze betrekking hebben een speciale rol in dit leven moet vervullen. Voor sommige mensen is deze taak te zwaar. Is dit het geval, dan kan je je last verlichten door je meestergetal terug te brengen tot een enkel cijfer door de twee cijfers bij elkaar op te tell

  • Numerologie test

  •  

     

    free hit counters